Orbit 2001 is een Vlijmense badmintonvereniging die op 23 augustus 2001 is opgericht. De speelavond is voor senioren op donderdag vanaf 20:00 uur in sporthal Die Heygrave te Vlijmen. Iedereen vanaf 16 jaar, beginnende of gevorderde speler, kan lid worden. Jongere belangstellenden kunnen we op dit moment geen gelegenheid bieden om lid te worden. We nodigen hen of hun ouders/begeleiders wel nadrukkelijk uit om contact op te nemen zodat we kunnen inschatten hoe groot de belangstelling voor een jeugdafdeling is. In 2004 heeft het bestuur van Orbit 2001 haar intentie en streven geformuleerd. Deze luidt als volgt: Orbit 2001 wil een badmintonvereniging zijn voor alle leeftijden vanaf 8 jaar. Het streven is om spelers van verschillend niveau, van recreant tot competitie-/toernooispeler, zoveel mogelijk speelgenoegen en sportiviteit te laten ervaren door onderling spel, trainingen en wedstrijden. Daarbij streeft Orbit 2001 er tevens naar om binnen de mogelijkheden van de vereniging, voor in beginsel alle categorieën spelers d.m.v. trainingen, een zo hoog mogelijk spelniveau te halen in overeenstemming met de wensen, ambities en capaciteiten van de spelers. Voor competitie-/toernooispelers wordt beoogd het kunnen meedoen op het hoogste regionale niveau.

2017-01-12 intern clubtoernooi

Op donderdagavond 12 januari 2017 was er weer een intern club toernooi van onze badmintonclub in “Die Heygrave” te Vlijmen. Diverse leden hadden zich ruim van tevoren opgegeven. En diverse leden hadden zelfs een introducee mee genomen. Er werd gestreden om de fel begeerde wisselbeker (uitgereikt aan Arjan Visser) Arjan Visser internclubkampioen januari 2017en niet vergeten de Anja Kleijn Trofee (uitgereikt aan Annegien van Ravenstein).Annegien van Ravenstein kreeg de Anja Kleijn Trofee Er werden iedere ronde groepjes van vier personen van verschillende speelsterkte gemaakt. Zodat nagenoeg iedereen over de gehele avond een soort van gelijke spelverdeling kreeg. De organisatie lag deze keer in de handen van Jac en Riny (en op de avond ondersteund door een geblesseerde Jan)

Koningsspelen 2016

Beste lezers,

Op 22 april j.l. hebben Jac, Geert en Riny zich voor en namens onze vereniging ingespannen om er tijdens de Koningsspelen voor heel veel kinderen van de basisscholen een mooie dag van te maken.

Over de dag verspreid hebben zich vier grote groepen kinderen onder leiding van Geert, Riny en Jac de beginselen van het badmintonnen bij laten brengen.

Het zag er op de vier baantjes allemaal heel enthousiast en gezellig uit. Aan de kinderen was in ieder geval te merken dat ze zich prima vermaakten.

Jac, Geert en Riny, heel erg bedankt voor jullie enthousiaste inzet op die dag. En natuurlijk ook voor de voorbereidingen, waar zeker ook nog de nodige uurtjes in zijn gaan zitten.

En wie weet, gaan deze jongens en meisjes de badmintonsport – en Orbit 2001 in het bijzonder – nog een goede dienst bewijzen. Want dat is hard nodig.

Koningsspelen 2016


Ook wij hebben een jeugsite klik hier

Misschien een leuk Youtube filmpje voor de liefhebbers van het “betere smash werk”. Kort krachtig en wauw wat een explosie.


Ledenvergadering

Onze eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats op 19 september, aanvang 19:45 uur in Die Heygrave.

klik hier voor het verslag.

Beste leden,

Door Paul Kleijn, bestuurslid van de BBF, zijn alle leden van de verenigingen die zijn aangesloten bij de BBF (onze overkoepelende organisatie) uitgenodigd voor een groots SUPERFEEST i.v.m. het 50-jarig bestaan van de BBF. Zie ook flyer hier.

Hieronder tref je de uitnodiging van Paul Kleijn aan en in bijgaande bestanden kun je er meer informatie over lezen. Het feest vindt plaats op zaterdag 22 juni a.s. in De Biechten te Rosmalen en begint om 20:00 uur. De kosten bedragen 5 Euro p.p.

Inschrijving vindt plaats via de eigen vereniging: Je kunt je opgeven voor het feest door uiterlijk 14 juni mij een mailtje te sturen (uiterlijk 15 juni moeten de aanmeldingen naar de organisatie). Ik stuur het verzamelformuliertje door naar de organisatie.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Leendert Tegelaar, vz.

Graag tot donderdag 8 januari bij ons intern clubtoernooi. Alwaar introducees ook welkom zijn. Wees op tijd doch uiterlijk 20.15 uur. Er is dan helaas geen gelegenheid tot recreatief spel.

Lid worden?

"Interesse om lid te worden?" Lees meer op de pagina Lidmaatschap.

Foto’s