Op donderdag 3 januari 2019 is de zaal open en kan er heerlijk badminton gespeeld worden. Voor nu een fijne jaarwisseling toegewenst. Graag zien we je in het nieuwe jaar om weer heerlijk badminton te spelen. 

Orbit 2001 is een Vlijmense badmintonvereniging die op 23 augustus 2001 is opgericht.
De speelavond is voor senioren op donderdag van 20:00 uur tot c.a. 23.00 uur in sporthal “Die Heygrave” te Vlijmen.
Iedereen vanaf 16 jaar, beginnende of gevorderde speler, kan lid worden.

Jongere belangstellenden kunnen we op dit moment geen gelegenheid bieden om lid te worden. We nodigen hen of hun ouders/begeleiders wel nadrukkelijk uit om contact op te nemen zodat we kunnen inschatten hoe groot de belangstelling voor een jeugdafdeling is.

In 2004 heeft het bestuur van Orbit 2001 haar intentie en streven geformuleerd. Deze luidt als volgt:

  • Orbit 2001 wil een badmintonvereniging zijn voor alle leeftijden vanaf 8 jaar. Het streven is om spelers van verschillend niveau, van recreant tot competitie-/toernooispeler, zoveel mogelijk speelgenoegen en sportiviteit te laten ervaren door onderling spel, trainingen en wedstrijden.
  • Daarbij streeft Orbit 2001 er tevens naar om binnen de mogelijkheden van de vereniging, voor in beginsel alle categorieën spelers d.m.v. trainingen, een zo hoog mogelijk spelniveau te halen in overeenstemming met de wensen, ambities en capaciteiten van de spelers.
  • Voor competitie-/toernooispelers wordt beoogd het kunnen meedoen op het hoogste regionale niveau.

U wilt lid worden of u wilt zich als lid afmelden. Dat kan echter dit dient altijd schriftelijk te gebeuren. Indien u hierover informatie wilt ontvangen zien wij graag een mailtje van u. Dit kan al via onze contactpagina.

Heb je tips of adviezen (graag positief onderbouwd) dan horen wij dat graag.
Veel badminton plezier.

Namens het bestuur van Orbit 2001

2019-01-10 intern clubtoernooi

Op donderdagavond 10 januari 2019 houden wij weer een intern clubtoernooi. Ben je lid dan is er de mogelijkheid om een vriend/vriendin/kennis/familielid uit te nodigen.

Sinds enkele jaren organiseren wij van Orbit 2001 het intern clubtoernooi met succes. Gezelligheid staat bij ons dan zeker voorop. En dat is te merken aan het feit dat iedere speler aan het einde van de avond vrijblijvend uitgenodigd wordt om nog even in de sportkantine gezellig bij te kletsen onder het genot van een hapje en een drankje. 

Wel zouden wij het prettig vinden om je opgave uiterlijk één week voor aanvang van het inter clubtoernooi te ontvangen. En dat kan door op een speelavond de intekenlijst in te vullen of door middel van een mailtje via de contactpagina met vermelding van naam en speelsterkte. 

Namens intern clubtoernooi commissie van harte welkom op deze gezellige avond

L.s.
aanvang is uiterlijk 20.15 uur in Die Heygrave te Vlijmen

Orbit2001 en privacy

Op onze website is ook aandacht besteed aan de privacy. U kunt dit vinden door hier te klikken.

Orbit 2001 is aangesloten bij de Bossche Badminton Federatie

Lid worden?

"Interesse om lid te worden?" Lees meer op de pagina Lidmaatschap.