Vereniging

Orbit 2001 is een Vlijmense badmintonvereniging die op 23 augustus 2001 is opgericht.
De speelavond is voor senioren op donderdag vanaf 20:00 uur in sporthal Die Heygrave te Vlijmen.
Iedereen vanaf 16 jaar, beginnende of gevorderde speler, kan lid worden.

Jongere belangstellenden kunnen we op dit moment geen gelegenheid bieden om lid te worden. We nodigen hen of hun ouders/begeleiders wel nadrukkelijk uit om contact op te nemen zodat we kunnen inschatten hoe groot de belangstelling voor een jeugdafdeling is.

In 2004 heeft het bestuur van Orbit 2001 haar intentie en streven geformuleerd. Deze luidt als volgt:

Orbit 2001 wil een badmintonvereniging zijn voor alle leeftijden vanaf 16 jaar. Het streven is om spelers van verschillend niveau, van recreant tot competitie-/toernooispeler, zoveel mogelijk speelgenoegen en sportiviteit te laten ervaren door onderling spel, trainingen en wedstrijden.

Daarbij streeft Orbit 2001 er tevens naar om binnen de mogelijkheden van de vereniging, voor in beginsel alle categorieën spelers d.m.v. trainingen, een zo hoog mogelijk spelniveau te halen in overeenstemming met de wensen, ambities en capaciteiten van de spelers.

Voor competitie-/toernooispelers wordt beoogd het kunnen meedoen op het hoogste regionale niveau.

U wilt lid worden of u wilt zich als lid afmelden. Dat kan echter dit dient altijd schriftelijk te gebeuren. Indien u hierover informatie wilt ontvangen zien wij graag een mailtje van u. Dit kan al via onze contactpagina.

Heb je tips of adviezen (graag positief onderbouwd) dan horen wij dat graag.
Veel badminton plezier.

Namens het bestuur van Orbit 2001

 

 

logo orbit2001