Bestuur

In het bestuur van Orbit 2001 zijn zes functies vertegenwoordigd:

– Voorzitter Leendert Tegelaar
– Secretaris Leendert Tegelaar
– Penningmeester en PR Jac Teklenburg
– Ledenadministratie & leden contacten Jos van der Heijden
– Technische zaken vacant;

Vacatures bestuur:
Het bestuur zoekt nog iemand voor Technische zaken. Heb je belangstelling?
Neem dan gerust contact op met een van de huidige bestuursleden.

Opmerkingen of ideeën?
Laat het weten; reageren kan naar het secretariaat:
mail

Voor info over reglementen klik op de link Huishoudelijke reglement of Statuten

De Technische commissie
De Technische commissie (TC) is aangesteld door het bestuur.

De TC bestaat uit een aantal leden, die door de commissie zelf worden aangezocht, op grond van hun kennis of ervaring, uit de verenigingsleden. In overleg met het bestuur wordt een voorzitter benoemd, die tevens deel uitmaakt van het bestuur.

Taakomschrijving Technische commissie
– Het organiseren van de speelavonden voor leden, inclusief het beheer van shuttles
– Het organiseren van trainingen voor leden, inclusief het aanstellen van trainers
– Het organiseren van (interne) toernooien
– Het organiseren van alle competitiezaken, waaronder toezicht op juiste toepassing van de competitievoorschriften
– Het vaststellen van competitieteams, inclusief aanstellen van teamleiders
– Het regelen van alle competitiezaken met de teamleiders, waaronder het op de hoogte houden van de teams over competitievoorschriften

– Het informeren van alle betrokken partijen over bovenstaande taken.