Lidmaatschap

 

“Heeft u interesse om lid te worden?”

Kom vrijblijvend twee maal op de donderdagavond meespelen om de sfeer te proeven. Bevalt het, dan kunt u zich aanmelden door middel van het downloaden van het inschrijfformulier en het machtigingsformulier en deze ingevuld afgeven aan één van onze bestuursleden. 

Mailen van de ingevulde formulieren kan ook naar ledenadministratie @ orbit2001.nl 

 

Contributie

Een lidmaatschap van Orbit2001 geldt voor een heel jaar. De contributie voor senioren voor het seizoen 2021 – 2022 is € 130,–

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk, via de contactpagina op deze website of via een e-mail aan een van de bestuursleden.

 

Een opzegging van het lidmaatschap moet tenminste vier weken voor het begin van een nieuw seizoen ontvangen zijn.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen eindigt, blijft toch de contributie voor het hele jaar verschuldigd.