Voorwaarden ivm corona

Beste leden van badmintonvereniging Orbit2001,

Alle leden dienen hygiëne in acht te nemen en ervoor te zorgen dat de mogelijkheden om besmet te raken of iemand te besmetten zo klein mogelijk te houden.Er kan gewoon gedoucht worden en de sportkantine is vanaf 9 september 2021 ook weer geopend.Voorkom zoveel mogelijk lichamelijk contact.Indien je symptomen van het coronavirus denkt te hebben, bestaande uit verkoudheid, benauwdheid of koorts dan raden wij u aan om u te (laten) testen.Bij een negatieve uitslag bent u vervolgens van harte welkom, maar om te voorkomen dat je de “gewone” griep verspreidt zien wij je dan liever weer komen zodra je geen klachten meer hebt.