Berichten uit bestuur

Beste leden,

Komende donderdag 5 juli a.s. is het de laatste dag van het seizoen 2017 – 2018 dat we kunnen badmintonnen in Die Heygrave.
Na de zomervakantie beginnen we weer op donderdag 23 augustus, de start van het seizoen 2018 – 2019.
Eerst volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) zal op donderdagavond 20 september 2018 plaats vinden.
Zijn er leden die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie. Een bestuur met twee leden is te beperkt en maakt onze vereniging kwetsbaarder.
Jac is aftredend in 2018 maar kan zich direct weer beschikbaar stellen voor een nieuwe periode.

 

2017

Zo langzamerhand komen de kerstdagen en jaarwisseling in zicht en zijn van het nieuwe sportseizoen 2017 – 2018 al bijna 4 maanden verstreken.

Omdat het nog altijd een goede – en goed bevallende gewoonte is, wordt op donderdag 11 januari 2018 ons ‘Jaarwisselingstoernooi’ gehouden. Je kunt je vanaf komende donderdag aanmelden in de zaal. Op de deur in de zaal wordt daarvoor in de komende weken een intekenlijstje geplakt. Maar je kunt je ook aanmelden door een e-mail te sturen.

Riny en Jac houden zich bezig met de voorbereidingen van het toernooi.

Ook deze keer is er de mogelijkheid om vrienden, vriendinnen, buren, familieleden, kennissen of (schoon)ouders in te schrijven.

Dan wel graag aangeven wat ongeveer hun spelniveau is, dit i.v.m. de indeling van de wedstrijden.

In de zaal is de laatste inschrijfmogelijkheid op donderdag 4 januari. Dit i.v.m. met het (vooraf) samenstellen van de indelingen en wedstrijden.

(Overige) belangrijke data:

Op donderdag 10 mei 2018 is de zaal gesloten wegens hemelvaart.
De Koningsspelen zijn op vrijdag 20 april 2018; verzocht is/wordt aan Jac, Riny en Geert om weer clinics te verzorgen voor de schooljeugd.
Op (waarschijnlijk) donderdag 14 juni vindt ons ‘Einde-Seizoen-Toernooi’ plaats.
De laatste speelavond van het seizoen is op 5 juli 2018.
De start van het nieuwe seizoen 2018 – 2019 is op donderdag 23 augustus 2018
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 20 september 2018 in de sportkantine.
Alle leden wens ik namens het bestuur alvast fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.

 

 

Wet Van Dam (opzegwetgeving)

Gevolgen (sport)verenigingen
Voor (sport)verenigingen is een uitzondering gemaakt. De nieuwe wet verbiedt het automatisch verlengen van het (sport)verenigingslidmaatschap niet. De gedachte hierachter is dat verenigingen vaak minstens een jaar vooruit moeten plannen en financiële verplichtingen aangaan. De onzekerheid over het ledenaantal is hierdoor niet wenselijk. Voor verenigingen is mede daarom een milder regime van toepassing. In de nieuwe wet is daarom wel bepaald dat verenigingen ervoor moeten zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze men zijn/haar lidmaatschap kan opzeggen. Wanneer een vereniging een website of ledenblad heeft, dient de informatie voor opzegging van het lidmaatschap op de hoofdpagina van de website of op één van de eerste drie pagina’s van het ledenblad te worden vermeld.
Conclusie
Op verenigingen is dus wat betreft de nieuwe wet in beginsel een beperkt regime van toepassing. Een lidmaatschap van een (sport)vereniging mag nog steeds stilzwijgend verlengd worden voor een jaar, indien er geen opzegging van het lidmaatschap plaatsvindt. Echter, (sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie eenvoudig te verschaffen met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap. Voor sportscholen gelden dus wel de strengere eisen met betrekking tot verlenging en opzegging van lidmaatschappen.

 

Mochten jullie wensen of ideeën hebben dan zien we die met belangstelling tegemoet.

Voor oudere berichten zie hiervoor meer info

Mochten jullie punten aan willen dragen voor een volgende bestuursvergadering, dan ziet het bestuur die – mondeling of per e-mail – graag tegemoet.

Opmerkingen of ideeën? Laat het weten; reageren kan naar het secretariaat: orbit2001info@hetnet.nl

(houd ons dus op de hoogte van wijziging van jullie emailadressen!) Laat het weten; reageren kan naar het secretariaat: orbit2001info@hetnet.nl

Kan alles kan uiteraard ook via onze contactpagina

Orbit 2001 is aangesloten bij de Bossche Badminton Federatie
Lid worden?
"Interesse om lid te worden?" Lees meer op de pagina Lidmaatschap.