Berichten uit bestuur

Beste leden,

Het kalenderjaar 2019  zit er bijna op. Op 19 december a.s. is er de laatste mogelijkheid van dit jaar (én decennium), om in onze zaal een shuttle te slaan.

(zie ook bij onze ‘belangrijke data’)

We moeten helaas met wat gemengde gevoelens naar het afgelopen jaar terugkijken. Het aantal leden dat (tijdelijk) moest afhaken is best wel groot en omdat er per saldo meer leden hebben opgezegd dan zich hebben aangemeld, was een relatief grote contributieverhoging noodzakelijk.

Ook onze flyeractie heeft uiteindelijk minder nieuwe leden opgeleverd dan we hoopten. Er wordt daarom gedacht aan een vervolgactie.

Gelukkig hebben we jonge en actieve leden. Op donderdag 9 januari 2020 organiseren Danique en Alisa namelijk ons (‘open’) Jaarwisselingstoernooi en dat zou nu ook het ‘DecenniumWisselingstoernooi’ kunnen worden genoemd, als die naam niet zo ongemakkelijk lang was…..

In dit toernooi is zoals gebruikelijk, niet alleen plaats voor onze eigen leden maar ook voor familie, kennissen en vrienden van leden.

Aanmelden kan via het mailadres orbitinschrijving@gmail.cominfo@orbit2001.nl  en op de inschrijflijst die in de zaal wordt opgehangen.

Heb je je aangemeld en ben je tóch verhinderd, meld je dan zo snel mogelijk weer af.    
Als je je vooraf niet hebt opgegeven en je komt alsnog, dan is dat ook direct een probleem voor de organisatie.
Vaak kan er met kunst en vliegwerk wel iets worden geregeld maar het verloopt er allemaal niet makkelijker en vlotter door.

Social media

Orbit 2001 heeft een pagina op Facebook https://nl-nl.facebook.com/orbit.vlijmen.7 en een Instagram pagina.

(link Instagram orbit2001vlijmen).

Inmiddels heeft Orbit een pagina op Facebook ( Link FB Orbit Vlijmen ) en een Instagram pagina. ( link Instagram orbit2001vlijmen).

Belangrijke data:

  • Op donderdagavond 5 december (pakjesavond) is mogelijk de zaal gesloten; we laten zo snel mogelijk weten of dat inderdaad het geval is;
  • Op 26 december – 2de kerstdag – is de zaal dicht;
  • Op 9 januari 2020 vindt ons ‘Jaarwisselingstoernooi’ plaats (zie ook hierboven);
  • Op 17 april 2020 vinden de Koningsspelen plaats (jaarlijks wordt daar door enkele actieve leden een bijdrage aan geleverd in Die Heygrave);
  • Op 21 mei 2020 is de zaal gesloten wegens Hemelvaart;
  • Ons Einde-seizoentoernooi vindt plaats op 11 of 18 juni 2010;
  • Onze laatste speelavond is op 2 juli 2020;
  • De zomervakantie 2020 is van 11 juli t/m 23 augustus;
  • Het seizoen 2020-2021 begint op donderdag 27 augustus.

Vlijmen, 14 december 2019

 

 

Wet Van Dam (opzegwetgeving)

Gevolgen (sport)verenigingen
Voor (sport)verenigingen is een uitzondering gemaakt. De nieuwe wet verbiedt het automatisch verlengen van het (sport)verenigingslidmaatschap niet. De gedachte hierachter is dat verenigingen vaak minstens een jaar vooruit moeten plannen en financiële verplichtingen aangaan. De onzekerheid over het ledenaantal is hierdoor niet wenselijk. Voor verenigingen is mede daarom een milder regime van toepassing. In de nieuwe wet is daarom wel bepaald dat verenigingen ervoor moeten zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze men zijn/haar lidmaatschap kan opzeggen. Wanneer een vereniging een website of ledenblad heeft, dient de informatie voor opzegging van het lidmaatschap op de hoofdpagina van de website of op één van de eerste drie pagina’s van het ledenblad te worden vermeld.
Conclusie
Op verenigingen is dus wat betreft de nieuwe wet in beginsel een beperkt regime van toepassing. Een lidmaatschap van een (sport)vereniging mag nog steeds stilzwijgend verlengd worden voor een jaar, indien er geen opzegging van het lidmaatschap plaatsvindt. Echter, (sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie eenvoudig te verschaffen met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap. Voor sportscholen gelden dus wel de strengere eisen met betrekking tot verlenging en opzegging van lidmaatschappen.

 

Mochten jullie wensen of ideeën hebben dan zien we die met belangstelling tegemoet.

Mochten jullie punten aan willen dragen voor een volgende bestuursvergadering, dan ziet het bestuur die – mondeling of per e-mail – graag tegemoet.

Opmerkingen of ideeën? Laat het weten; reageren kan naar het secretariaat: mail

Kan alles kan uiteraard ook via onze contactpagina