Berichten uit bestuur

Beste leden,

De eerste helft van het seizoen 2018 – 2019 is al een eind op streek. De feestdagen van december komen er al weer aan maar het is nog te vroeg om iedereen een fijne kerst toe te wensen; de tijd gaat toch al zo snel. In ieder geval hebben we wel de volgende informatie en mededelingen voor jullie:

Jos als nieuw bestuurslid
Het bestuur heeft op 31 oktober jl. de 1ste vergadering in het nieuwe seizoen gehouden. Tijdens deze eerste bijeenkomst is besloten dat Jos als nieuwe bestuurder, de ledenadministratie c.a. oppakt; dus de taken van Riny overneemt. Voor al jullie ledenadministratie-gerelateerde zaken kunnen jullie bij hem terecht.

Jac beheert onze financiële middelen en ik (Leendert) blijf voorzitter.

Jaarwisselingstoernooi op 10 januari 2019
Op donderdag 10 januari 2019 vindt ons jaarwisselingstoernooi plaats. Aanmelden kan weer in de zaal (formulier wordt op de deur geplakt) of d.m.v. een aanmeldingsmail naar: info@orbit2001.nl (zie ook hieronder)

Belangrijk: gebruik van ons nieuwe centrale e-mailadres
Binnen onze vereniging wordt een aantal e-mailadressen gebruikt. De leden ontvingen hun berichten in het algemeen via account: ‘t5glr’.

Maar – op voorstel van Jos – worden jullie in het vervolg uitsluitend nog bediend via het account ‘ info@orbit2001.nl ’. Jullie kunnen ook via dit e-mailadres met vragen of opmerkingen terecht bij de bestuursleden.

ICE (in case of emergency), oftewel, ‘in geval van nood’
Het bestuur wil jullie graag het volgende onder de aandacht brengen:

Als tijdens het badmintonnen iemand iets ernstigs overkomt en zeker als die persoon daarbij (tijdelijk) het bewustzijn verliest, is het van groot belang dat we snel contact kunnen leggen met iemand die thuis is. Of, als er geen huisgenoten zijn, met familieleden of vrienden. 
Alle leden kiezen daarbij zelf of ze dat willen.
Immers, we hebben dan graag contactadressen/telefoonnummers van personen die we dan kunnen bereiken. Wij hebben het echter het liefst een A4-tje met 06-nummers en eventueel adressen die alle drie de bestuursleden (of de teamleider tijdens competitiewedstrijden) steeds in hun sporttas hebben
Jullie kunnen die contactgegevens naar ons sturen maar jullie mogen ook eerst op- en aanmerkingen maken of – nog beter – eventueel andere ideeën voor dit doel aanreiken.

Verslag ALV 20 september 2018
Na een (attente) opmerking van één van onze leden heeft er een toevoeging plaatsgevonden bij de ‘aanwezigen’. Voor het overige zijn er geen reacties gekomen op grond waarvan het verslag is vastgesteld.

Vorming  Orbit2001-WhatsApp-groepjes
Het kan handig zijn deze groepjes samen te stellen of eventueel uit te breiden (misschien zijn deze er ook al; competitieteam?)

Dit om (serieuze) wetenswaardigheden uit te wisselen of afspraken te maken m.b.t. onze vereniging en het badmintonnen. Zijn er leden die daarbij het voortouw willen nemen? Laat het ons dan even weten.

Ledenwerving
Het bestuur heeft zich inmiddels toegelegd op de mogelijkheden om – met name in de nieuwe wijken – leden te werven. Bestaande posters, flyers en leaflets zijn uit de mottenballen gehaald en die zien er zo slecht nog niet uit en na aanpassingen goed te gebruiken.

Ook de contactgegevens van de media die ons goede diensten kunnen bewijzen, zullen we gebruiken.

Formulieren
Onze verenigingsformulieren (voor aanmelding machtiging enz.) zijn nog een keer goed onder de loep genomen. En dat heeft geleid tot behoorlijk wat redactionele wijzigingen en verbeteringen. We moeten (b.v.) potentiële nieuwe leden het natuurlijk zo makkelijk mogelijk maken.   

Tot slot nog een aantal belangrijke data in het seizoen 2018 – 2019:

·       Op 10 januari 2019 vindt ons jaarwisselingstoernooi plaats en daar kun je je nu al voor opgeven;

·       De Koningsspelen zijn op 12 april 2019;

·       Hemelvaart is op 30 mei 2019 en dan is de zaal gesloten;

·       De laatste speelavond van het seizoen is op 27 juni 2019;

·       De start van het nieuwe seizoen 2019 – 2020 is op donderdag 22 augustus 2019;

·       De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 19 of 26 september 2019 in de sportkantine.

 

 

Wet Van Dam (opzegwetgeving)

Gevolgen (sport)verenigingen
Voor (sport)verenigingen is een uitzondering gemaakt. De nieuwe wet verbiedt het automatisch verlengen van het (sport)verenigingslidmaatschap niet. De gedachte hierachter is dat verenigingen vaak minstens een jaar vooruit moeten plannen en financiële verplichtingen aangaan. De onzekerheid over het ledenaantal is hierdoor niet wenselijk. Voor verenigingen is mede daarom een milder regime van toepassing. In de nieuwe wet is daarom wel bepaald dat verenigingen ervoor moeten zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze men zijn/haar lidmaatschap kan opzeggen. Wanneer een vereniging een website of ledenblad heeft, dient de informatie voor opzegging van het lidmaatschap op de hoofdpagina van de website of op één van de eerste drie pagina’s van het ledenblad te worden vermeld.
Conclusie
Op verenigingen is dus wat betreft de nieuwe wet in beginsel een beperkt regime van toepassing. Een lidmaatschap van een (sport)vereniging mag nog steeds stilzwijgend verlengd worden voor een jaar, indien er geen opzegging van het lidmaatschap plaatsvindt. Echter, (sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie eenvoudig te verschaffen met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap. Voor sportscholen gelden dus wel de strengere eisen met betrekking tot verlenging en opzegging van lidmaatschappen.

 

Mochten jullie wensen of ideeën hebben dan zien we die met belangstelling tegemoet.

Mochten jullie punten aan willen dragen voor een volgende bestuursvergadering, dan ziet het bestuur die – mondeling of per e-mail – graag tegemoet.

Opmerkingen of ideeën? Laat het weten; reageren kan naar het secretariaat: mail

Kan alles kan uiteraard ook via onze contactpagina