Berichten uit bestuur

Beste leden van badmintonvereniging Orbit 2001,

Vanaf 12 maart jl. kunnen we al enkele weken vanwege het coronavirus niet badmintonnen.

Het is zelfs de vraag of we nog dit seizoen (2019 – 2020) aan spelen toekomen.

Er is een reële kans dat we pas op de eerste dag van het nieuwe seizoen, op donderdag  27 augustus, weer van de zaal gebruik kunnen maken. En dat maakt dat in dat geval, ons seizoen nogal abrupt eindigt.

Afhankelijk van het verloop van de crisis en de kabinetsbesluiten voor de periode na 28 april, zal definitief duidelijk worden wat er eventueel nog wel en niet kan gebeuren. We kunnen daar helaas niet al te optimistisch over zijn. 

Belangrijk ander punt is de vraag hoe we om willen gaan met de door de leden te betalen contributie. De tweede incasso van dit seizoen heeft nog niet plaatsgevonden. We hebben even de ontwikkelingen afgewacht.

In het verhuurprotocol van de gemeente is opgenomen dat als door overmacht de gemeente niet in staat is de (binnen)sportverenigingen te laten sporten overeenkomstig het huurcontract, er een vervangende sportfaciliteit moet worden aangeboden. Als dat niet mogelijk is, zijn we niet gehouden om de verschuldigde huur te betalen over de donderdagen dat we niet gebruik konden – en nog kunnen maken van de sporthal. 

We hebben aan de gemeente gevraagd welke keuzes er worden gemaakt.

De gemeente liet weten alle financiële consequenties in kaart te brengen en daarna met een standpunt te komen.

De toezegging is gedaan dat voor de binnensporten, hier ‘coulant’ mee wordt omgegaan.

Die reactie wijst echter niet bepaald op een snelle (beleids)keuze. Dat kan nog wel 2 – 4 weken duren (of nog langer, afhankelijk van de kabinetsbesluiten).

Bovendien is niet precies in beeld wat men bedoelt met ‘voor de binnensporten…hier coulant mee om te gaan’.

Het klinkt welwillend, maar er is hierover nog geen zekerheid.

Besluit bestuur:

We hebben tijdens een ingelast (en digitaal) bestuursoverleg overwogen dat op grond van de verwachtingen, we de tweede incasso van dit seizoen normaal (zij het met enige vertraging) laten plaatsvinden in de laatste week van april.

Zodra er duidelijkheid is en de gemeente een besluit heeft genomen over hoe die ‘coulance’ wordt ingevuld (al dan niet volgens het verhuurprotocol), wordt de teveel betaalde contributie zo spoedig mogelijk teruggestort op jullie rekeningen. 

Mochten jullie n.a.v. dit bericht vragen hebben dan kunnen jullie die stellen via onze WhatsApp of door een e-mailtje te sturen naar:  info@orbit2001.nl

Met vriendelijke groet,

Mochten jullie wensen of ideeën hebben dan zien we die met belangstelling tegemoet.

Mochten jullie punten aan willen dragen voor een volgende bestuursvergadering, dan ziet het bestuur die – mondeling of per e-mail – graag tegemoet.

Opmerkingen of ideeën? Laat het weten; reageren kan naar het secretariaat: mail

Kan alles kan uiteraard ook via onze contactpagina