Berichten uit bestuur

Beste leden,

Het seizoen 2018 – 2019 loopt ten einde en de vakantie lonkt. Het is nog niet zover, want eerst vindt ons  toernooi plaats op 20 juni a.s.

Hieronder treffen jullie enkele berichten en de andere data aan voor de komende weken / maanden.

Einde-seizoen-toernooi op 20 juni a.s.
Op donderdag 20 juni a.s. wordt onze Einde-seizoen-toernooi gehouden. De organisatie ervan ligt bij Gijs van den Heuvel.

Opvallend was dat bij onze laatste toernooi in januari, er nogal wat leden kwamen die zich vooraf niet hadden aangemeld en andersom d.w.z., leden die zich wel hadden aangemeld maar niet kwamen. Dat bezorgt de organisatie altijd extra hoofdbrekens.

OPROEP:    
Heb je je aangemeld en je bent tóch verhinderd, meld je dan zo snel mogelijk weer af.    
Als je je vooraf niet hebt opgegeven en je komt alsnog, dan is dat ook direct een probleem voor de organisatie.
Vaak kan er met kunst en vliegwerk wel iets worden geregeld maar het verloopt er allemaal niet makkelijker en vlotter door.

Nogmaals: het gebruik van ons nieuwe centrale e-mailadres
Binnen onze vereniging wordt een aantal e-mailadressen gebruikt. De leden ontvingen hun berichten in het algemeen via account: ‘t5glr@hetnet.nl’.

Maar – op voorstel van Jos – worden jullie in het vervolg uitsluitend nog bediend via het account ‘ info@orbit2001.nl ’. Jullie kunnen ook via dit e-mailadres met vragen of opmerkingen terecht bij de bestuursleden.

Vorming  Orbit2001-WhatsApp-groepje(s)
Inmiddels is een groot deel van onze leden al aangemeld.
Maar er kunnen natuurlijk nog meer leden aan worden toegevoegd.
Dit om snel (serieuze) wetenswaardigheden uit te wisselen of afspraken te maken over onze vereniging en het badmintonnen.

Ledenwerving en social media
Er is ondertussen een mooie flyer ontworpen. Een bestaande flyer is een klein beetje aangepast met behulp van iemand die er verstand van heeft en er is een oplage van 2000 stuks op A5-formaat besteld. De kosten daarvan zijn trouwens zeer beperkt.

Leden die zich hebben aangemeld zullen de flyers verspreiden.
De flyers worden tevens in de supermarkten, bibliotheek, gezondheidscentrum en in Die Heygrave neergelegd of opgehangen.

Ook de contactgegevens van de media die ons goede diensten kunnen bewijzen, worden gebruikt.

Het gebruik van ‘social media’ is op dit moment niet het sterkste punt van het bestuur. Als er leden zijn die ons daarbij willen ondersteunen of zelfs initiatieven nemen, dan houden we ons aanbevolen!

Tot slot nog een aantal belangrijke data:

·      Op Hemelvaartsdag, a.s. donderdag 30 mei 2019, is de zaal gesloten en is er dus geen speelavond;

·      Ons toernooi is op 20 juni;

·      De laatste speelavond van dit seizoen is op 27 juni 2019;

·      De start van het nieuwe seizoen 2019 – 2020 is op donderdag 22 augustus 2019;

·      De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 19 september 2019 in de sportkantine;

·      Er zijn dit jaar geen aftredende bestuursleden maar als je wilt meebesturen dan mag je je natuurlijk altijd aanmelden en verkiesbaar stellen.

 

Afsluitend wenst het bestuur alle leden alvast een hele mooie zomervakantie toe.

 

 

 

Wet Van Dam (opzegwetgeving)

Gevolgen (sport)verenigingen
Voor (sport)verenigingen is een uitzondering gemaakt. De nieuwe wet verbiedt het automatisch verlengen van het (sport)verenigingslidmaatschap niet. De gedachte hierachter is dat verenigingen vaak minstens een jaar vooruit moeten plannen en financiële verplichtingen aangaan. De onzekerheid over het ledenaantal is hierdoor niet wenselijk. Voor verenigingen is mede daarom een milder regime van toepassing. In de nieuwe wet is daarom wel bepaald dat verenigingen ervoor moeten zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze men zijn/haar lidmaatschap kan opzeggen. Wanneer een vereniging een website of ledenblad heeft, dient de informatie voor opzegging van het lidmaatschap op de hoofdpagina van de website of op één van de eerste drie pagina’s van het ledenblad te worden vermeld.
Conclusie
Op verenigingen is dus wat betreft de nieuwe wet in beginsel een beperkt regime van toepassing. Een lidmaatschap van een (sport)vereniging mag nog steeds stilzwijgend verlengd worden voor een jaar, indien er geen opzegging van het lidmaatschap plaatsvindt. Echter, (sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie eenvoudig te verschaffen met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap. Voor sportscholen gelden dus wel de strengere eisen met betrekking tot verlenging en opzegging van lidmaatschappen.

 

Mochten jullie wensen of ideeën hebben dan zien we die met belangstelling tegemoet.

Mochten jullie punten aan willen dragen voor een volgende bestuursvergadering, dan ziet het bestuur die – mondeling of per e-mail – graag tegemoet.

Opmerkingen of ideeën? Laat het weten; reageren kan naar het secretariaat: mail

Kan alles kan uiteraard ook via onze contactpagina